Deklaracja o kontynuowaniu przez dzieci uczęszczania do Klubu Dziecięcego w nowym roku szkolnym

            Informujemy, że w dniach od 15.03.2019 r. – do 28.03.2019 r. chętni rodzice mogą składać deklarację o kontynuowanie przez dzieci już uczęszczające do Klubu Dziecięcego pobytu w placówce w  nowym roku szkolnym, tj. od  1 września 2019 r.