OTWARCIE KLUBU DZIECIĘCEGO

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Dzikowiec Klub Dziecięcy  ” Magiczny Zakątek” w Lipnicy , nie zostanie uruchomiony 06 maja 2020 r.

Wójt Gminy prowadzi działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do klubu dziecięcego z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Planowany termin otwarcia placówki przewiduje się na 18 maja 2020 r.